Om ocean Network

Ocean Network er et bedriftsnettverk for utvikling og omstilling i havnæringene. Bedriftene yter blant annet tjenester til offshore, havbruk, energi og infrastruktur. Nettverket har mer enn 70 deltakere som samarbeider for videreutvkling av eksisterende havnæring - og samtidig retter blikket mot nye muligheter og vekst i næringen.

Ny teknologi er utviklet og satt i drift, og nye prosjekter er gjennomført som et direkte resultat av nettverkssamarbeid. Vårt brede sammensatte nettverk, gjør at vi kan vi kan tilby varer og tjenester for de aller fleste selskapene som jobber innenfor havnæringene i Norge.

Utvikling av gode relasjoner mellom deltakerne er et høyt verdsatt resultat for nettverket. Ocean Network arrangerer møter og arrangementer som ON Time, ON Tour, ON Teams, leverandørmøter og sosiale nettverksarrangementer. Ved viktige arrangement eller messer, benytter nettverket seg av en felles stand sammen med bedrifter innen havnæringene.

VI ER HAVSERVICE!

Historikk

2024

ON Ocean Network vil bruke tid på å utvikle og utvide nettverket for å møte fremtiden på en forsvarlig og god måte.

2023

ON Ocean Network har mer enn 70 deltakere.

2022

ON Ocean Network hadde 66 deltakere.

2020

ON Ocean Network hadde 36 deltakere.

2019

ON Ocean Network besto av 30 deltakere.

2016

Som et resultat av strategiprosessen endret nettverket navn til ON Ocean Network og inkluderte Energy, Ocean Space og Sea Works som relevante markeder for prosjekter en mulighet.

2015/ 2016

Den reduserte aktiviteten i petroleumsnæringen skapte behov for endring både i nettverksmål og selskapsfokus. Det ble derfor gjennomført store strategiske omstillingsprosjekter både for de enkelte deltakerne, og for nettverket.

Juni 2014

ON Offshore Network ble etablert av 13 selskaper etablert ON Offshore Network SA som et nettverk og en pådriver for leverandørene til petroleumsnæringen i Kristiansundsregionen. Fokuset var hovedsakelig på store offshoreprosjekter som riggklassifiseringer.

Vår hensikt

VI UTVIKLER HAVNÆRINGENE!

73

PARTNERSKAP BESTÅENDE AV

BEDRIFTER

HVORFOR BLI DELTAKER I PARTNERSKAPET?

Økt markedstilstedeværelse

Som deltaker i vårt nettverk oppnår du større synlighet og anerkjennelse. Bedriften blir del av et dynamisk partnerskap som åpner for nye markedsmuligheter og legger til rette for samarbeid.

Verdifulle nettverksmuligheter

I tillegg til forretningsforbindelser, verdsetter partnerskapet personlige forbindelser. Delta på våre arrangementer, møter og sosiale sammenkomster for å bygge varige relasjoner med likesinnede fagfolk. Disse forbindelsene fører ofte til nye partnerskap, forretning og vennskap.

Tenk deg å ha et nettverk av pålitelige bransjekolleger som er lett tilgjengelige for å samle ressurser, dele kunnskap og i fellesskap takle komplekse utfordringer. Dette er verdifulle synergier, men gjennom deltakelsen åpnes også dører til muligheter du kanskje ikke har tilgang til på egen hånd. Nettverket arrangerer både formelle og uformelle møter for å stimulere nettverksbygging på tvers.

Samarbeidsmuligheter

Nettverket vektlegger samarbeidsmuligheter og kan bidra aktivt til utvikling av prosjekter som baseres på aktivt samarbeid mellom deltakerne. Sammen kan vi møte fremtidige utfordringer og muligheter med større evne og kraft enn hva vi kan få til hver for oss.

InnovasjonsHUB

ON utforsker nye muligheter for nettverket

Ønsker du å være en del av Ocean Network?