Vi styrker havnæringene!

VI ER HAVSERVICE!

ON er et bedriftsnettverk for havnæringene på Nordvestlandet
Vi bidrar til omstilling og vekst i havnæringene gjennom felles samarbeidsprosjekter, nettverksutvikling og markedsføring.

Offshore

I ON Ocean Network har vi flere selskaper som leverer varer, tjenester og produkter til olje - og gassindustrien.

Havbruk

Flere av våre nettverksbedrifter leverer varer og tjenester til havbruksnæringen, både i Norge og internasjonalt.

Energi

Flere av våre bedrifter leverer service og løsninger til offshore energi. Gjennom nettverket pågår en posisjonering for videre markedsutvikling innenfor segmentet.

Infrastruktur

I vårt nettverk har vi bedrifter med erfaring fra bygging og vedlikehold av infrastruktur både ved sjø og subsea som f. eks bruer, kaier, rørledninger.

Ledige industriareal i regionen

Nyheter

BLI EN DEL AV OCEAN NETWORK!

Vi vil styrke vår posisjon og regionens attraktivitet ved å jobbe sammen. Ta gjerne kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet under dersom du ønsker mer informasjon om medlemsskap i Ocean Network

KONTAKT OSS

Vi ønsker å komme i kontakt med flere bedrifter i havnæringen