Brukervilkår for Ocean Network

Les våre vilkår nedenfor for å lære mer om dine rettigheter og plikter som bruker av ON.

Sist oppdatert:

november 17, 2023

1. GENERELT

Disse vilkårene (“Brukervilkårene”) regulerer bruk av Ocean Networks nettsted (www.oceannetwork.no). Brukervilkårene gjelder for alle som bruker Ocean Networks kanaler, både privatpersoner, bedrifter og andre profesjonelle aktører, uavhengig av om du kun er innom Ocean Networks kanaler for å titte eller om du anvender siden til å annonsere din bedriftsprofil, publisere nyheter, arrangementer eller kurs. Ocean Networks kanaler eies av ON Ocean Network SA, org. nr. 913 814 207 (“Ocean Network”).

Fra tid til annen vil vi oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg direkte om oppdateringen gjennom en epost til den epostadressen du har oppgitt ved registrering om du har bruker, eller abonnerer på nyhetsbrev.

Disse vilkårene suppleres av Ocean Networks personvernerklæring og eventuelle spesifikke avtaler du som bruker og/eller medlem har gjort med Ocean Network.

2. BRUKERKONTO

For å få tilgang til enkelte funksjoner (eksempelvis bedriftsprofil, muligheten til å publisere en nyhet, et arrangement eller kurs) i Ocean Networks kanaler, må du opprette en brukerkonto.

Din Ocean Network konto er personlig og du har ansvar for all aktivitet som skjer gjennom denne. I Ocean Networks kanaler er det heller ikke tillatt å gi andre tilgang til din Ocean Network konto. 

3. PERSONVERN

For at vi skal gi deg tilgang til våre tjenester, for eksempel gi deg mulighet til å publisere eget innhold, trenger vi å samle inn og behandle enkelte personopplysninger om deg eller bedriften du representerer. Vi henviser til vår personvernerklæring for informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Les også om hvordan vi bruker informasjonskapsler eller lignende teknologi. 

4. SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING

Som registrert bruker av Ocean Networks kanaler vil du kunne motta nyhetsbrev/markedsføring via e-post fra Ocean Network og fra Ocean Networks samarbeidspartnere. Du kan melde deg av nyhetsbrev til enhver tid. 

5. BRUKERGENERERT INNHOLD

Med brukergenerert innhold menes alt innhold du som bruker av Ocean Networks kanaler skaper og/eller legger ut i Ocean Network som for eksempel bilder, beskrivelser og andre tekster, grafiske fremstillinger, logoer eller lignende (“Brukergenerert innhold”).

Du garanterer at du har de nødvendige rettighetene til det brukergenererte innholdet, enten fordi du er opphaveren av innholdet, eller fordi den med opphavsrett har gitt deg tillatelse til å bruke det brukergenererte innholdet i Ocean Networks sider. Dette betyr at du garanterer at Brukergenerert innhold ikke inneholder immaterielt beskyttet materiale som du ikke er autorisert til å bruke.

Du garanterer videre for at du har sørget for at personene som kan identifiseres i det Brukergenererte innholdet (for eksempel ved et bilde eller bare ved et navn) er klar over at det skal brukes på Ocean Networks nettsider og at personene har akseptert dette.

Ved å legge ut Brukergenerert innhold på Ocean Networks nettside, for eksempel ved å legge ut en nyhet, gir du Ocean Network en ubegrenset rett til fritt å disponere det Brukergenererte innholdet, for eksempel ved å behandle, tilpasse, lagre eller kopiere det og gjøre det tilgjengelig for allmennheten, uavhengig av mediekanal. Du gir også Ocean Network rett til å overføre disse rettighetene til potensielle partnere. Ocean Network kan også bruke det Brukergenererte innholdet i egen markedsføring. Ocean Network beholder disse rettighetene selv etter at innhold er slettet.

6. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Ocean Network har de immaterielle rettighetene til tekst, bilde, design, brukergrensesnitt og annet materiale og informasjon som er tilgjengelig for deg på Ocean Networks nettsider. Det samme gjelder den underliggende kildekoden for tjenestene. 

Det er det ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, sende eller distribuere noe materiale eller informasjon fra Ocean Networks kanaler uten forutgående skriftlig tillatelse fra Ocean Network.

7. ANSVARSBEGRENSNING

Ocean Network kan ikke garantere kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til Ocean Networks nettsider. Ocean Networksnettside kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Ocean Network kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, skader eller tap som følge av at Ocean Networks nettsider ikke kan brukes som forutsatt.

8. SKADESLØSHOLDELSE

Du som bruker forplikter deg til å holde Ocean Network skadesløs for eventuelle krav som rettes mot Ocean Network fra tredjeparter relatert til Brukergenerert innhold eller fordi du ellers har handlet i strid med disse brukervilkårene.

9. MISBRUK AV TJENESTEN

Misbruk eller forsøk på misbruk av Ocean Networks nettsider for eksempel ved manipulering eller forledning av bruksmønstre eller markedet er ikke tillatt.

10. UTESTENGELSE FRA Ocean Networks KANALER OG TJENESTER

Ocean Network forbeholder seg retten til å utestenge brukere som misbruker, manipulerer eller anvender tjenestene på Ocean Networks nettsider i strid med disse brukervilkårene. 

Ved forsettlige, vesentlig eller gjentatte brudd på brukervilkårene vil brukeren utestenges fra Ocean Networks kanaler uten forvarsel.

Dette gjelder også dersom Ocean Network har grunn til å tro at en bruker er involvert i ulovlige forhold knyttet til eksempelvis generert innhold, eller det foreligger andre særlige grunner til at videre bruk av Ocean Networks nettsider ikke kan aksepteres.

11. LOVVALG OG TVISTER

Norsk rett får anvendelse på bruken av Ocean Networks kanaler og ved tolkningen av disse brukervilkårene.

For øvrig skal tvister avgjøres av alminnelige norske domstoler med Nordmøre tingrett som første instans.

KONTAKTDETALJER

ON Ocean Network SA,Bytesteinen 1, 6517 Kristiansund.

Skulle det være noen spørsmål relatert til disse betingelsene kan ON Ocean Network kontaktes på E-post post@oceannetwork.no