Personvernerklæring

Les våre vilkår nedenfor for å lære mer om dine rettigheter og plikter som bruker av ON.

Sist oppdatert:

november 17, 2023

Erklæringen gjelder behandling av dine personopplysninger hos ON Ocean Network SA.

Når du registrerer deg som bruker på oceannetwork.no, melder på deg på vårt nyhetsbrev eller et arrangement i regi av Ocean Network vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er ON Ocean Network SA For spørsmål vedrørende vår personvernerklæring eller hvordan vi behandler personopplysninger, vennligst ta kontakt med Ocean Network på E-post

ON Ocean Network SA

Adresse:Bytesteinen 1, 6517 Kristiansund

E-post:post@oceannetwork.no

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vår behandling av personopplysninger er begrenset til det som er nødvendig for å kunne yte de tjenester som vi i Ocean Network har som formål å levere. Under finner du en oversikt over disse formålene og hvilke personopplysninger vi behandler:

Navn, e-postadresse og telefonnummer samles inn og lagres slik at vi skal kunne kommunisere med medlemmer eller andre som har en bruker på oceannetwork.no

Vår hjemmeside samler inn informasjonskapsler. Se side for informasjonskapsler for mer informasjon.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være fordi du har samtykket til det, fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for å ivareta det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med personvernansvarlig. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å gi skriftlig melding til personvernansvarlig.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no