image

Promek AS

Promek har siden 1989 produsert over 230 kundetilpassede aluminiumsbåter til små og store kunder langs norskekysten og til utlandet. De aller fleste er levert til oppdrettsnæringen.
.
Vi gjør oss spesielle med at vi har hele produksjonslinjen i egen produksjonshall her på Smøla.

Vårt mål har hele veien vært å ivareta tradisjonene og kompetansen vi har bygget opp gjennom årene, men samtidig hente ut det beste fra nåtidens teknologi.
Promek er en norsk, stolt og solid båtbygger med en god ordretilgang.

Kontakt

Simone Nicolay

Telefonnummer: +47 476 33 019

Bedriftstelefonnummer: + 47 71 54 44 44

E-post: Simone@promek.no