HAVKANDIDAT

Nils Erik Pettersen

30 november, 2023

Havkandidat er et bredt anlagt samarbeid for å sikre kompetansen som trengs. Her er det etablert samarbeid med utdanningsinstitusjoner, NAV, fylkeskommunen, kommuner og næringsforeninger. Gjennom arbeidet er det blant annet etablert nytt opplæringskontor.

En rekke saker står på agendaen vår som eksempelvis:

– arbeid for felles erfaringsoverføring og kompetanseutvikling innen HMS

– etablering av felles kurskatalog for kortreiste kurstilbud

– etablering av et felles yrkesvisningssenter på Campus Kristiansund.