KYSTKRAFTA -KARTLEGGING AV KRAFTBEHOV OG KRAFTPRODUKSJONSMULIGHETER PÅ KYSTEN

Slim Shady

20 mai, 2023

/ Update 19 oktober, 2023

I forbindelse med planlegging av fremtidens kraftnett for Nordmøre og Romsdal har ON Ocean Network satt i gang en prosess med mål om å sikre best mulig nett til kysten mellom Trondheimsfjorden og Romsdalsfjorden. 


Kraftnettet for Nordmøre/Romsdal skal forsterkes, og planprosessen har kommet langt. Se mer om prosessen her.

ON Ocean Network er opptatt av fremtidig industriutvikling langs kysten, og har i den forbindelse igangsatt prosjektet Kystkrafta. ON vil gjøre en målrettet innsats for å sikre best mulig nett til kysten.

I prosjektet vil vi foreta en aktiv behovskartlegging og analyse av kraftbehov og kraftproduksjonsmuligheter i regionen. Prosjektet vil også fungere som talsmann for regional industriutvikling og omstilling.

Aktører med utviklingsplaner i regionen oppfordres til å ta kontakt, slik at vi får sikret at de som planlegger fremtidens nett for regionen får best mulig beslutningsunderlag. 

Kontakt info:

Prosjektleder: Nils Erik Pettersen

Tlf. 918 85 567

Nils@apoint.no