PRESENTASJONER FRA ENERGIDAG AURE

24 mai, 2023

Energidagen i Aure ble gjennomført 23.mai. En rekke gode innledere gav deltakerne oversikt og konkrete innspill til hvordan vi kan komme i gang med ENØK eller utviklet ny fornybar energi i dag. 

Vi fikk også hilsninger og oppfordringer fra energiminister Terje Aasland. Presentasjoner og videohilsning finnes under.  

Her finnes videohilsning og presentasjoner fra Energidagen i Aure 23.mai 2023.