image

STORVIK

«Historien om Storvik handler om entreprenørskap, kreativitet og levedyktighet i over 110 år. Storvik ble grunnlagt i 1913 på Sunndalsøra. Storvik har vært en stor del av utviklingen av Sunndal som industristed og gjennom årene har Storvik ekspandert på ulike områder. Fra lokale oppkjøp til internasjonale salgsavtaler og forpliktelser som har vært med på å styrke selskapet.

I dag er Storvik et mekanisk og teknisk selskap spesialisert mot prosessindustrien. Storvik leverer produkter og tjenester over hele verden med mål om å gi sine kunder bærekraftige løsninger som vil bidra til lavere eierkostnader og redusert karbonavtrykk. Storvik har i dag avdelingskontor og datterselskap etablert i Kristiansund, Mosjøen, Tsjekkia, Island og USA.

Storvik har om lag 120 ansatte og hadde en årlig omsetning på nærmere 400 millioner kroner i 2022.»

Kontakt

Viktor Røsand

Telefonnummer: +47 911 58 789

E-post: viktor.rosand@storvik.no