image

SPAREBANKEN MØRE

Sparebanken Møre er et uavhengig og børsnotert finanskonsern som består av morbanken, kredittforetaket, Møre Boligkreditt AS, eiendomsmeglerselskapet Møre Eiendomsmegling AS og eiendomsselskapet
Sparebankeiendom AS. Selskapet har en sterk lokal tilstedeværelse har vært selve grunnmuren i bankens virksomhet, og i dag er Sparebanken Møre det ledende finanshuset på Nordvestlandet. Ved utgangen av 2020 hadde banken 346 årsverk fordelt på 27 kontorer i Møre og Romsdal. Hovedkontoret ligger i Ålesund.

Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet.

Sparebanken Møre er totalleverandør av finansielle tjenester innen følgende områder:

Finansiering
Innskudd og plasseringer
Formuesforvaltning
Økonomisk rådgivning
Betalingsformidling
Valuta- og rentehandel
Forsikring
Eiendomsmegling

Kontakt

Kolbjørn Heggdal

Telefonnummer: +47 915 89 768

E-post: