image

ODA CONNECT

Oda Connect AS er et norsk bemanningsselskap som har sitt nedslagsfelt i Møre og Romsdal og i Trøndelag. Selskapet har hovedkontor på Sunndalsøra og avdelingskontorer på Oppdal og i Kristiansund. Selskapet leverer de fleste typer bemanningstjenester til det private næringsliv og det offentlige

Vi tilbyr to tjenester. Utleie av midlertidig bemanning og rekruttering til faste ansettelser. Vi leverer personell innen industri, bygg- og anleggsbransjen, olje- og gass næringen, elektro- og mekaniske bransjer helsesektoren og andre merkantile bransjer. Vi rekrutterer personell fra Sverige, Island, Polen og Norge. Vi rekrutterer personell på alle nivåer.

Fagområder.
Oda Connect tilbyr utleie av personell og rekruttering innen de fleste fagområder og bransjer. Vi har imidlertid definert noen satsningsområder hvor våre konsulenter og medarbeidere har spisset kompetanse og erfaring.

Bygg og anlegg
Vi leverer til personell til alle typer byggeprosjekter. Våre kunder varierer fra store landsdekkende entreprenører til mindre byggefirma.
Kompetanse: Tømrere, betongarbeidere, murere, rørleggere og hjelpearbeidere.

Olje og gass
Våre kunder i olje- og gass næringen er i all hovedsak oljeservicebedrifter. Våre medarbeidere utfører offshore- og landbaserte oppdrag innen vedlikehold og modifikasjon.

Kompetanse: NDT (nivå 2 og 3), riggere, brannvakter, industrimekanikere, industrirørleggere, plate- og sveis.

Helse
Oda Connect lever helsepersonell til det offentlige og det private helsevesen. Våre medarbeidere har skandinavisk språk og er autoriserte i SAFH.

Kompetanse: Sykepleiere, hjelpepleiere og tannleger.

Elektro og mekaniske bransjer
Vi har lang erfaring fra leveranser innen disse fagfeltene. Kundene våre er mekaniske selskap med oppdrag innen industrien, elektroentreprenører og installasjonsselskaper med behov for personell innen industri, service og installasjon.

Kompetanse: Platearbeidere, industrimekanikere, cnc-operatører, elektromontører(DSB), tavlebyggere, industrirørleggere og hjelpearbeidere.

Andre fagområder
Oda Connect har også erfaring innen utleie og rekruttering av personell innen kontor, administrasjon, rengjøring og andre merkantile yrker

Vi har et kvalitetssystem i henhold til en iso-9001 standard.

Kontakt

Øyvind Nordvik

Telefonnummer: +47 951 80 143

E-post: oyvind@odaconnect.no