image

OCEANEERING ASSET INTEGRITY

Dersom ditt selskap har behov for Inspeksjon, tredjeparts verifikasjon og sertifisering av kraner og løfteutstyr, vil vi kunne hjelpe dere med dette.
Vi i Oceoneering Asset Intergrity, retter blikket mot og ivaretar helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretninger og løfteredskap

Hva kan vi hjelpe ditt selskap med:

Inspeksjon og sertifisering
Sakkyndig kontroll, inspeksjon og sertifisering av løfte utstyr

Last testing
Prøvebelastning og strekktesting av ustyr.

Non Destructive Testing (NDT)
Vi er en ledende aktør innen NDT, overflate - og tilstandskontroll.

Ingeniørtjenester
Smarte og kostnadseffektive løsninger for design og produksjon av løfteredskaper.

Service og vedlikehold
Service -og vedlikehold på lastbærere, fallsikringsutstyr, løfteutstyr, kraner, taljer og vinsjer.

Sakkyndig i sertifiseringsgruppe
G1, G3, G4, G5, G7, G8, G10, G11, G20, D7, RX, TX, PX og TB, Personell med B-1 godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet.

NDT Godkjenninger
NTO N-007. Nivå 3, MT, PT, VT, RT, UT, og ET.

Sakkyndig kontroll av spesialkonstruerte løfteredskap i brønn og boring, type D7

Vi har kunnskap og erfaring med design, produksjon, regelverk og sakkyndig kontroll av løfteutstyr, brønn og boring.

Salg og utleie av løfteutstyr.

Vi selger og leier ut løfteredskaper som rundsling, kroker, fiberstropper, taljer, sjakler, lasteceller, vannbager, loddpakker med mere.

Har du spørsmål rundt disse områdene, vil vi sette pris på om du ringer til Frank Lindstrøm på telefon: +47 986 76 743 eller på epost: FLindstrom@oceaneering.com

Kontakt

Frank Lindstrøm

Telefonnummer: +47 986 76 743

E-post: FLindstrom@oceaneering.com