image

NORSEA VESTBASE

Norsea Vestbase

Norsea ble etablert i 1965, og har i dag en rekke havneanlegg langs norskekysten - fra Hammerfest i nord til Stavanger i sør. I Kristiansund er Norsea Vestbase i dag både en moderne næringspark med 50 selskaper etablert som tilbyr et bredt spekter av varer og tjenester og et operasjonelt knutepunkt for ulike næringer som olje&gass-næringen, akvanæringen og tradisjonell kystfart.

Gjennom å disponere stor maskinpark og ulike personellkategorier tilbys alt fra tradisjonelle havnetjenester, til mellomlagring av kunders materiell i vårt varehotellkonsept til å fasilitere/gjennomføre større prosjekter (sammenstilling av merder, anløp av tankskip og rigger, tungløft-operasjoner (300t+) mm). Vi har 11 kaier, inkludert 2 roro-kaier og dypvannskai (+21m). Ferskvannsleveranser (150-200 m2/timen) +

Vi tilbyr:
- Etablering i en dynamisk næringsklynge: kontorer, lagerbygg, verkstedbygg, utelager samt nybygg
- Havnetjenester
- Fleksible lagertjenester pva kunde i varehotell-konsept (varemottak, lager, pakking, forsendelse etc)
- Tekniske tjenester innen eksempelvis preservering og ultrahøytrykk rengjøring

Epost: vestbase@norseagroup.com

Ytterligere informasjon: https://norseagroup.com/no/bases/norsea-vestbase
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/norsea-group/posts/?feedView=all
Facebook: https://www.facebook.com/norseagroup/

Kontakt

Ture Haugen

Telefonnummer: +47 415 07 882

E-post: ture.haugen@norseagroup.com