image

HØGSKOLESENTERET I KRISTIANSUND

Hos oss tilbyr tre store utdanningsinstitusjoner – Høgskolen i Molde, Høgskolen på Vestlandet og Dronning Maud Minnes Høgskole – høyere utdanning.

Utdanningene er fremtidsrettet og tett på næringslivet.

Høgskolesenteret i Kristiansund ble stiftet i 2007. Målsettingen med etableringen var å etablere et spekter av studietilbud i Kristiansund og etablere fagmiljø knyttet til disse studieretningene.

Høsten 2016 la styret for HiKSU en ny strategi for vekst og utvikling av tilbudet i Kristiansund, noe som resulterte i et samlet løft mot etablering av Campus Kristiansund.

Kontakt

Jøran Gården

Telefonnummer: +47 900 92 811

E-post: jg@hiksu.no