image

ENERGIRÅD

Energiråd AS er et tverrfaglig rådgivningsfirma med spisskompetanse innen bærekraft, miljø, energibruk, energieffektivisering og fornybare energikilder.

Bærekraftsledelse og bærekraftsomstilling
Implementere bærekraft i organisasjonen
Informasjon, bevisstgjøring og opplæring
Miljøledelse og miljørådgivning
Klima/CO2-regnskap, karbonfri produksjon
Material- og ressurseffektivisering
LCA-analyser
EPD-dokumentasjon
Miljøsertifisering (Miljøfyrtårn, ISO 14.001)
Sirkulær omstilling og sirkulær produksjon
Sirkulære økonomi - og forretningsmodeller
Kartlegging av forbedringstiltak
Enøk/energiøkonomisering i yrkesbygg
Energieffektivisering av industriprosesser
Gjenvinning av spillvarme
Etablering av energiledelse ISO 50001
Energimerking av bygg og tekniske anlegg
Energioppfølging, EOS
Alternativ energiforsyning, fornybar energi
Fjern- og nærvarme
Automatiseringsteknikk for bygg og industri
Energiråd AS kan hjelpe til med både små og store prosesser. Vi arbeider med alt fra store nasjonale organisasjoner til små lokale selskap. Vi tilbyr våre kunder et unikt konsept, der vi bistår virksomheten fra idè til faktisk oppnådd resultat.

Kontakt

Marius Trebostad

Telefonnummer: +47 915 85 186

E-post: marius@energirad.no