image

BIZTEK AS

I by og land, fra industri til landbruk, fra serviceyrker til detaljhandel. Biztek er spesialister på digitalisering av små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge. Vi kan hjelpe din bedrift med skybasert IT infrastruktur, rådgivning og konsulenttjenester.

Våre IT-konsulenter har lang erfaring med komplekse IT prosjekter og IT driftsmiljø. og besitter spisskompetanse innen flere kjerneområder. Vi har fokus på dine forretningsbehov, og digital merverdi, slik at dere kan fokusere 100% på det dere kan best.

Vi har hovedkontor på Orkanger, og avdelinger i Kristiansund, Trondheim og Stjørdal.

Vi er Microsoft løsnings-partner på flere områder innenfor skyteknologi, så ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om IT for din bedrift.

Kontakt

Fredrik Mozart Aarvold

Telefonnummer: +47 453 99 639

E-post: fredrik@biztek.no