image

BIO3

BIO3 skal utvikle proteiningredienser basert på bærekraftige råvarer gjennom velkjent fermenteringsteknologi. Vi skal bidra til at dagens fiskefor til oppdrettsnæringen blir basert på råvarer som fremmer fiskehelse og har et lavt Co2-fotavtrykk.

Norge har som ambisjon at norsk matproduksjon (husdyrhold og akvakultur) i 2030 skal være basert på bærekraftige norske fôrråvarer.

I dag er 92 % av råvarene som brukes i fôret importert. Samtidig er det et mål å øke produksjonen av oppdrettsfisk fra ca. 1,4 millioner tonn per år i dag til 5 millioner tonn per år i 2050. Dette vil kreve om lag 2 millioner tonn fôrprotein per år i 2050.

Selskapet har store vekstambisjoner, og flere prosesser vil pågå parallelt det neste året med både optimalisering av teknologi og ingrediensene, langsiktige FoU-prosjekt med partnere

I tillegg er vi inne i en detaljprosjektering for byggetrinn 1 av fabrikk som skal produsere 30 000 tonn ferdigstilt i 2026. Deretter skaleres det opp til en produksjon på 100 000 tonn i 2028. Planlagt fabrikk vil ligge i Kristvika Næringspark på Averøy.

Kontakt

Sigmund Røeggen

Telefonnummer: 905 48 906

E-post: sigmund@bio3.no