Bilde

Lederutviklingsprogram Nordmøre

Om kurset

Å utvikle og beholde medarbeidere er vel så viktig som å finne nye ansatte. Vi vet at tilrettelegging av faglig og personlig utvikling er et konkurransefortrinn, og MindMap har spisskompetanse på nettopp dette!

MindMaps lederutviklingsprogram går over åtte moduler fordelt på fire kursdager. Med gjennomføring av MindMaps program gir vi ledere og teammedlemmer bedre forståelse av egen og andres adferd. Dette er en viktig nøkkel for å fremdyrke effektivt lederskap.

Lederutviklingsprogrammet er satt sammen ved bruk av anerkjent teori og forskning knyttet til faget ledelse, tester, teamanalyser, oppgaver og refleksjoner i grupper og plenum. Hver deltaker gjennomfører testene EASI og MPA. I tillegg til tilbakemeldingsrapporter til den enkelte vil det gjennomføres individuelle samtaler mellom kursdagene.

https://www.mindmap.no/kampanje for info

Lederutviklingsprogram Nordmøre