Inntrykk og presentasjoner fra ON TIME - Sommer 13. juni 2023

16.06.2023

23. juni ble ON TIME - Sommer 2023 gjennomført med mer enn 50 deltakere, gode innlegg og viktige diskusjoner. 

Fylkesordfører Line Hoem innledet om fylkeskommunens rolle i omstillingstiden vi befinner oss i.

LINE1

 

Programmet for samlingen var som følger: 

Introduksjon til dagens tematikk v/Jan-Erik Larsen (Kruse Larsen)
Fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør v/Line Hoem (M&R)

Status/behov energi-/nettutbygging v/Bengt Endreseth (M&R) og Olav E. Hoem (Mellom)

Erfaringsoverføring andre regioner (digitale innlegg)

  • Energi i Nord v/Petter Bjørkli
  • Powered by Telemark, v/Bård Stranheim

1 000 MW havvind utenfor Smøla i 2032 v/Harald Dirdal, Wind Catching Systems

Muligheter for ny energi på kort sikt v/Nils Erik Pettersen, ON

 

Har vi planene, kompetansen og arealene som kreves? Introduksjoner til diskusjon.

  • Per Sverre Ersvik (Hustadvika), Paul E. Storvik (Kr.sund), Roger Osen (Smøla), Tor Henrik Eide (ABP), Ture Haugen (Norsea)
  • Hedda Evjen (Abyss), Viktor Røsand (Storvik), Marit M. Backer (Fagskolen M&R)

 

JEL 1

BENGT1

DIRDAL1