Kraftsamling i Kristiansund 21.10.2022

03.11.2022

21.10.2022 ble det arrangert en kraftsamling i regi av Kystkrafta-prosjektet i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

Da har vi gjennomført en vellykket Kraftsamling med interessante innlegg, gode diskusjoner og nær 50 deltakere i Melkvikan Næringspark.


For å få forsterket nettet til kysten må industrien melde inn sitt kraftbehov. Vi må også jobbe for økt fornybar kraftproduksjon, poengterte fylkesordføreren fra Møre og Romsdal fylkeskommune i sitt åpningsinnlegg.
Statnett og NVE orienterte om innsatsen som gjøres på nasjonalt nivå for å tilrettelegge for ny offshore kraftutbygging.
En engasjert Renate Gustad (bildet) fra Nordmøre Fiskebåt poengterte betydningen av å gå forsiktig til verks, og ha god dialog med alle interessenter underveis for å få til en bærekraftig utvikling.

Videre fikk vi gode innlegg om nye muligheter for kraftproduksjon fra Aker Offshore Wind og CorPower Ocean. #GreenH gav oss deretter en oppdatering om satsingen på hydrogenproduksjon i Kristiansund.
Nettaktørene Statnett , Elinett og Mellom gav oss oppdatering om status for kraftsituasjonen og nettutviklingen.

Vi fikk også høre mer om kraftkrevende utviklingsplaner hos viktige industriaktører i regionen, Averøy Industripark As NorSea og GC Rieber VivoMega . KNN hjalp til med å binde samlingen sammen.
Behovet for videre oppfølging, koordinering og regional samkjøring er stort, og en jobb som vi må holde tak i.

Takk for gode innlegg og engasjert deltakelse!

Innleggene finnes her: 

Program

M og R Fylkeskommune 

NVE KraftSamling 

Nordmøre Fiskebåt

Corpower

Aker Offshore Wind

Norsea

Elinett

Mellom

Statnett