Fruktbart utviklingssamarbeid mellom aktører nettverket!

24.09.2020

Flott sak om utviklingssamarbeid mellom Ocein i Abyss Group og Halaas & Mohn. 

 

Ocein i Abyss Group og Halaas & Mohn som begge er nettverksdeltakere i Ocean Network samarbeider om utvikling av nye løsninger. Dette gir gode resultater for begge parter.

https://www.tk.no/samarbeid-ga-suksess-vi-hadde-aldri-lyktes-med-dette-uten-dere/s/5-51-869761 (pluss sak)