ON Tour Aure 2019

30.09.2019

ON Tour ble arrangert for å besøke åtte spennende bedrifter i Aure. Referat og bilder fra turen finner du her. 

Torsdag 19. september ble ON Tour arrangert med bedriftsbesøk til åtte interessante bedrifter i Aure. 30 deltager fra nettverksbedriftene deltok på rundreisen, og fikk oppleve et spennende og innovativt næringsliv tett på. I løpet av dagen var deltagerne innom: 

Mowis største smoltanlegg med en produksjon på omtrent 7,5 millioner smolt i året

Mowi 1Mowi 4

Skipsutstyrsprodusenten MB Hydraulikk som leverer egenutviklet skipsutstyr blant annet til sjøforsvaret.

MB Hydraulikk 1MB Hydraulikk 4

Sletta Verft som startet som trebåtbyggeri, men som i dag leverer moderne skip i stål og aluminium med finurlige, mekaniske løsninger.

Sletta verft 2Sletta verft 4

Njord Salmon i Tjeldbergodden Biopark som produserer ca. 2,5 millioner postsmolt (stor settefisk) pr. år. 

Luminar i Bioparken 2

Tjeldbergodden Rensefisk som produserer og leverer rognkjeks til den regionale oppdrettsnæringen. 

Tjeldbergodden rensefisk 7Tjeldbergodden rensefisk 3

Tjeldbergodden Utvikling som jobber med å skape økt aktivitet og ny innovasjon på Tjeldbergoddens industriområde.

Tjeldbergodden utvikling 3Tjeldbergodden utvikling 4

Equinors anlegg på Tjeldbergodden som er mottak for Haltenpipe fra Heidrun-feltet og består av en metanolfabrikk, et gassmottaksanlegg og en luftgassfabrikk. 

Equinor 1

Lunsj ble inntatt på Kallhammarrampen som er et matverksted for lokal mat med gårdsbutikk og lokaler som kan brukes til servering.

Kallhammarrampen 1Kallhammarrampen 4Kallhammarrampen 5Kallhammarrampen 6

ON Tour har gjort medlemsbedriftene bevisste på de mange mulighetene for samarbeid og lokale innkjøp som finnes i Aure, og man håper at mange gode samarbeid kan komme ut av dette arrangementet.

ON vil også gjerne benytte anledningen til å takke alle bedriftene som tok oss i mot for et helprofesjonelt og godt opplegg gjennom dagen!