Offshore Network ansetter daglig leder

25.03.2015

Offshore Network har fått på plass sin daglige leder, Bjørnar Loe. Nå kan arbeidet med å styrke leverandørindustrien i regionen begynne.

Offshore Network startet arbeidet med å ansette daglig leder høsten 2014. Etter en lengre prosess har de nå funnet sin mann; Bjørnar Loe, som kommer fra stillingen som daglig leder i Sarens AS. Han tar over styringen i løpet av april. Fram til nå har Offshore Network blitt styrt av styret og styreleder Stig Daniel Løfsnæs.
– Vi skal få tilbake optimismen i regionen. Markedet er tilbake på et normalnivå i forhold til det ekstremt høye aktivitetsnivået vi har sett de siste årene. Nå blir det min jobb å hente inn de store oppdragene og dra de lokale leverandørene i samme retning, sier nyansatte Loe.

Målet med etableringen av Offshore Network er å styrke den samlede kompetansen og kapasiteten hos bedriftene i regionen og gjøre regionen mer konkurransedyktig. Samlet vil bedriftene og nettverket da ha mulighet til å ta på seg større og mer komplekse oppdrag en det de enkelte selskapene har muligheten til hver for seg.
– I dagens marked og i tiden framover er nettverkstankegangen og samarbeid mellom medlemsbedriftene viktigere enn noen gang tidligere. Bedriftene må skru seg sammen for å bli bedre og styrke regionens attraktivitet og konkurransekraft. Dette er en unik mulighet, og en tankegang vi har snakket om i mange år. Selskapene her er gode hver for seg, men kan bli sterkere sammen, sier styreleder Stig Daniel Løfsnæs.