KOM Rigg fikk millionstøtte

13.11.2014

Skal posisjonere Møre og Romsdal som lokasjon for store offshoreprosjekter og rigghopphold, og derved bidra til innovasjon og verdiskaping.